Opening hours

Hakkesetstølen Fjellstugu og Hytter

Hein seter

Heinseter

Kalhovd

Kr�kkja

Krækkja

M�rbu

Mårbu

Rauhelleren

Solheimstulen

Stigstuv

Stigstuv

Sommer 2021

July 1th - August 22nd

Winter 2021

March 20th - April 4th

Tuva

Tuva

Sommer 2019

For overnight stay June 27. - Sept. 6.The Coffèshop is open every day from 11 am - 5 pm the whole summer

Winter 2020

March 1st - April 26th

�an

Åan