Kart og adkomst

Sommer

Fra Geilo til Skurdalen på riksvei 40 mot Kongsberg 8 km.

Bilvei om sommeren fra Skurdalen til Tuva ca 16 kilometer.

Nærmeste togstasjon er Ustaoset, stien herfra til Tuva er 10 kilometer.

Det går buss fra Geilo til Tuva mandag-fredag fra slutten av juni - medio august. Ring oss om tiden eller turistkontoret +47 32095900. Ellers er bussen fin for de som vil på dagstur til Tuva, gå ned til f. eks Ustaoset eller Geilo/Kikut/ Hakkesetstølen.

Det er nå lagt gangbaner på strekningen fra Tuva - Hein for å kunne gå lettere over de våte områdene. Vi gleder oss veldig over dette - og håper at gjestene kan få en bedre fjelltur på fast underlag.

Vinter

Nærmeste adkomst vinterstid er fra Ustaoset, en skitur på 8 km, ca. to timer.
Adkomst egen bil:Parkering på Ustaoset!
Adkomst tog: Ustaoset stasjon.
Adkomst buss:Lokalbuss Geilo-Ustaoset-Haugastøl.

Ønsker du en lengre skitur, er Skurdalen, Kikut, Hakkesetstølen, Geilo, Haugastøl, Lægreid et alternativ.
Kontakt også Geilo Turistkontor for nærmere informasjon tlf.: 32 09 59 00.
Informasjon fra Den norske turistforening, DNT, ang hyttene som tilhører turistforeningen: tlf 22 82 28 00.

Tuva Turisthytte TLF. +47 482 19 414. Vi er en privat turisthytte men gir rabatt for DNT medlemmer.

For dagsturister som ønsker preparerte løyper, har vi følgende forslag:
Lægeid(løypa starter v/rv 7 Hardangervidda), Haugastøl, Ustaoset, Geilo, Kikut, Hakkeset og Skurdalen.

P.S.Preparering avhengig av værforholdene

TUVA ER ÅPEN HVER DAG i sesongen for vi, vertskapet bor på turisthytta!