Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss!

Telefon: 905 10 292
E-post: stigstuv@online.no

Postadresse:
Stigstuv Turisthytte
Nedre Steinbrotet 1
5783 Eidfjord

Hund på overnatting

Har du hund med deg på fjellturen din? Då ynskjer me på Stigstuv å opplyse om fylgjande:

Hjå oss på Stigstuv kan me dessverre ikkje ha dyr inn i hytta.

Hundar må overnatte ute, eller om nødvendig i hundebur i eit uthus. Det er viktig for oss at hundar som skal sove ute eller i uthuset er rolige slik at ikkje andre gjester vert uroa. Bruk av hundebur må vera avklara/tinga før ankomst.

Me håpar på forståelse frå besøkande hundeeigarar :-)

Bestilling av overnatting

Stigstuv har tradisjonellt vore ei hytte med gjennomgongstrafikk, dei aller fleste overnattar ei natt hjåoss før dei går vidare til neste hytte.

Dei siste åra er det vorte vanleg med forhåndsbestillingar av overnatting,  noko me sjølvsagt også gjerne tar imot. I 2020 vart det KRAV om forhåndsbestilling på alle hytter. Slik ståa er no, ser det ut til at dette kravet også må gjelde for påsken 2021.  Bestilling av opphald på Stigstuv skjer pr. epost , bruk stigstuv@online.no. Ved bestilling ber me deg om å opplyse om dato for ankomst, tal på personar i reisefylgjet, fullt namn på ein person i reisefylgjet og telefonnr. til vedkomande.

Me har nokre generelle vilkår ved bestilling av opphald: 

 • Opphald inkl. overnatting, 3-rettars middag og frukost.
 • De må vera framme på Stigstuv innan kl.18:00 ankomstdagen. Seinare ankomst kan avtalast særskilt, dersom det er nødvendig kan de ta kontakt med oss.
 • Dersom de av ein eller annan grunn ikkje kan kome til oss slik som planlagt, ber me om at de gir oss beskjed så snart som mogleg.
  Reglar for avbestilling
  -inntil 1 veke før ankomst - kostnadsfritt
  -inntil 2 dagar før ankomst - de vert fakturert kr. 500,- pr. bestilte person
  -seinare enn 2 dagar før ankomst, eller ikkje oppmøte - de vert fakturert for planlagt opphald

Ver merksam på at me ikkje kan ta imot tekstmelding/SMS på vårt mobilnr., så ver snill å send oss ein epost eller ring!

Vi vil minne om:

Normalt gjeld fjellregelen om at alle får plass hjå oss, ingen skal oppleve å blir sendt videre. I år, som i fjor, må me på grunn av korona gjera unntak frå dette og be alle om å sørge for å ha bestilt før dei kjem til oss. Dersom du lurar på noko, ring oss gjerne på telefon 905 10 292, for bestilling bruk e-post stigstuv@online.no