Adkomst og kart

Sommar

Merkede T-løyper til Stigstuv starter flere steder langs bilveg.

Fra Rv.7 kan man gå fra

-Halne (ca 4 timer)

-Dyranut (ca 3 timer)

Kjører man innover Tinnhølvegen (ta av Rv 7 ved Tråastølen) kan man gå fra

- Bjoreidalen (ca 2 timer)

- Tinnhølen eller Trondsbu (ca 1 time)

Vinter

Løypenettverket rundt Stigstuv er egnet for de fleste. Fra Stigstuv er det kvistet løyper til Dyranut, Sandhaug, Besso, Rauhelleren, Heinseter, Fagerheim, Halne og Krækkja.

Til Stigstuv kommer man ikke med bil. Det nærmeste man kan komme hytta med bil om vinteren er Rv.7.

Fra Rv.7 er det kvistet løype fra Dyranut, Halne og Fagerheim. Løypene er iallefall kvistet fra fredag før palmehelgen til etter påskehelgen.

Benytter man tog som fremkomstmiddel er Finse eller Ustaoset naturlige utgangspunkt.

Kart

Statens kartverk gir ut kartpakker i målestokk 1:50 000. Dette er gode turkart som man får kjøpt i hele landet. F.eks. på bokhandel, turistkontor, sportsbutikk eller turisthytter.

Stigstuv finner man i pakken Hardangervidda vest på kartbladet "Bjoreio" 1415 I. De enkelte kartbladene kan man også få kjøpt hver for seg.