Nærturforslag

Et rolig fjellterreng er det lett å gå både sommer og vinter - også for fjellvandrere uten spesiell trening . For de mer avanserte, gir Heinberget litt mer krevende utfordringer.

Heinberget er vel likevel det mest fristende turtilbud. I sol og klart vær, er utsikt til det meste av vidda - fra Gaustadtoppen i sørøst til Hårteigen i sørvest og Hardangerjøkulen i nordvest.

Brattere fjellsider byr også på muligheter for frisk Tele-markkjøring.

Området rundt Hein har mange kulturminner, en tur til Selstjerndalen - til den gamle steinhytta som står ulåst der, kan være spennende.

Dette sommerbidet viser noen av veteranene slik som Knut Haugen (hestekaren) og Jacob Sømme (fiskeforskeren). En titt inn i den vesle hytta, forteller om levekår i fjellet ca 80 år tilbake