Åpningstider

Hakkesetstølen Fjellstugu og Hytter

Hytteutleie for grupper hele året, ta kontakt.

Vinter 2020
7.febr - 26.april

Sommer 2020
20.06.-08.09+hver helg i september+ hele uke 40+41.Åpent hele året for grupper og hytteutleige

Hein seter

Heinseter

Overnatting forhåndsbestilles

Vinter 2020
Stengt/closed
pga korona covid-19

Sommer 2020
10. juli - 23.aug

Kalhovd

Vinter 2020
Stengt/closed
pga korona covid-19

Sommer 2020
22.juni - 6.sept


Kr�kkja

Krækkja

Vinter 2020
Stengt/closed
pga korona covid-19

Sommer 2020
26.juni - 14.sept


M�rbu

Mårbu

Vinter 2020
Stengt/closed
pga korona covid-19

Sommer 2020
26.juni - 6.sept

Rauhelleren

Vinter 2020
Stengt/Closed
pga korona covid-19


Sommer 2020
27.juni - 20.sept


Solheimstulen

Vinter 2020
Stengt
Sommer 2020


Stigstuv

Stigstuv

Vinter 2020
Stengt/closed
pga. korona covid-19

Sommer 2020
1.juli - 23.august

Tuva

Tuva

Vinter 2020
      Stengt/closed            pga. korona covid-19

Sommer 2020
Overnatting
27. juni - 6. sept.

�an

Åan

Vinter 2020
Stengt

Sommer 2020
3.juli - 23.august